Obecné informace

Přijímací řízení pro 1. kolo

Termín pro podání přihlášky

Nejzazší termín pro podání přihlášky je stanoven na 1.3.2019. Přihlášku posílejte poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 1.3.2019. Přihlášku je možné také naskenovat a poslat do 1.3.2019 na e-mail lekarskegymnazium@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne 16.2.2019 od 13.00 hodin (cca do 15.00 hodin).

Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Lékařského gymnázia PRIGO ve dnech 12.4.2019 a 15.4.2019. Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 13.5.2019 a 14.5.2019. Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, kterou v našem systému vystavuje CERMAT a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitelky školy o uznání školní části přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky, tj. do 29.3.2019, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).

Počet přijímaných žáků

S ohledem na zachování vysoké kvality žáků a z důvodu zajištění individuálního přístupu k žákům je, i přes vysoký zájem, pro školní rok 2019/2020 přijímáno maximálně 30 žáků.