Přírodovědná a technická profilace

Jedná se o jednu ze dvou profilací gymnázia. Druhou profilací je příprava pro studium na přírodovědeckých a technických fakultách, popř. ekonomických fakultách s akcentem na matematiku, fyziku, geografii, informační technologie a příbuzné disciplíny. Gymnázium spolupracuje také s pedagogy z uvedených vysokých škol a její žáci se zapojují do mnoha projektů z této oblasti. Všechny profilace mají na zřeteli exklusivní výuku cizích jazyků a tedy rozvoj jazykových kompetencí a přípravu na státní maturitu. I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním, vč. vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými přírodovědnými a jazykovými kompetencemi. Jedná se o žáka s širokým všeobecným rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi často i v zahraničí.