Školné

Výši školného pro studenty přijaté ke studiu ve školním roce 2019/2020 naleznete níže. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu.

Školné měsíčně: 29 900 Kč (12 měsíců)

Studentům, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020, bude poskytnuta sleva ve výši 50 %. Školné bude činit 14 900 Kč měsíčně.