Přijímací řízení a dny otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne dne 16.2.2019 od 15.00 hodin (cca do 17.00 hodin). Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou ve dnech 12.4.2019 a 15.4.2019. Přihlášky bude možné zasílat do 1.3.2019. Podmínky přijetí naleznete zde.

Gymnázium PRIGO se představuje

Lékařské gymnázium PRIGO je součástí skupiny škol PRIGO Group. Lékařské gymnázium PRIGO je střední školou, která zahájila činnost v roce 1995. V letošním roce úspěšně vstupuje již do 24. roku své existence. Poskytuje vzdělání ve třídách čtyřletého gymnázia. Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Zároveň […]

Jsme PRIGO

Jsme součástí skupiny škol PRIGO, která má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu a […]