Jsme PRIGO

Jsme součástí skupiny škol PRIGO, která má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

PRIGO se také významně soustřeďuje na práci s mimořádně nadanými studenty, jejichž talent cíleně vyhledává a rozvíjí. PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde).

Chcete-li se dostat na web PRIGO Group nebo jednotlivých PRIGO škol, klikněte zde.