Gymnázium PRIGO se představuje

Lékařské gymnázium PRIGO je součástí skupiny škol PRIGO Group. Lékařské gymnázium PRIGO je střední školou, která zahájila činnost v roce 1995. V letošním roce úspěšně vstupuje již do 24. roku své existence. Poskytuje vzdělání ve třídách čtyřletého gymnázia. Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména anglického, německého, španělského a ruského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace žáků ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách.

Všechno o Lékařském gymnáziu PRIGO naleznete v informačním průvodci zde.